piątek, 15 kwietnia 2011

Egzamin brokerski - pytanie 7


Ubezpieczenie Auto-Casco

A/ ¡est ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu Ustawy Ubezpieczeniowej
B/ jest ubezpieczeniem w odniesieniu do którego istnieje obowiązek ubezpieczenia lecz ogólne warunki nie są ustalane przez Ministra Finansów

C/ jest ubezpieczeniem dobrowolnym

D/ żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz