poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Egzamin brokerski - pytanie 5


Pan X został poszkodowany przez nieubezpieczonego kierowcę ruchem jego pojazdu. Zaistniałą w swoim samochodzie szkodę zlikwidował z ubezpieczenia Autocasco. W związku z tym zakładowi ubezpieczeń, z którym Pan X miał zawartą umowę ubezpieczenia Autocasco:
A/ przysługuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty
B/ przysługuje do UFG roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty w wysokości do 50%
C/ przysługuje do UFG roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty w wysokości do 75%
D/ nie przysługuje do UFG roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty
Roszczenie jest bezzasadne, ponieważ kierowca posiadał polisę AC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz