środa, 13 kwietnia 2011

Egzamin brokerski - pytanie 6


   W transporcie międzynarodowym najczęściej ubezpiecza się ładunki wg.:
A/ klauzul ubezpieczeniowych listu załadowczego
B/ Instytutowych Klauzul Ładunkowych lub ich odpowiedników
C/ klauzul klasyfikacyjnych
D/ Klauzul CMR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz